میل لنگ، کامل، ماشین آلات کشاورزی، موتور تراکتور مدل 475، سازنده BHARAT FORGE، هندوستان، شماره فنی 31315678F

شناسه کالا

2800001220814

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید