کاور، موتورسیکلت، کاور محفظه روی باک ADV 150، سازنده HONDA MOTOR، تایلند، شماره فنی 17525-K0W-N00

شناسه کالا

2800001580161

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید