لنت ترمز دیسکی، سوار نشده، سرامیکی، چرخ جلو و عقب، خودرو سواری، ELIG، سازنده آفاق خودرو موتور، ایران، کشور صاحب برند ژاپن، شماره فنی 1610489680، ضخامت بالشتک 19 mm، طول بالشتک 137 mm، عرض بالشتک 52 mm، ضخامت 6 mm، طول 137 mm، عرض 52 mm، سیستم هشدار د

شناسه کالا

2903722800010

نوع

شناسه اختصاصی تولید داخل(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید