کاور، موتورسیکلت، کاور محافظ اگزوز ADV 150، سازنده HONDA MOTOR، تایلند، شماره فنی 18318-K0W-N00

شناسه کالا

2800001579608

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید