رله، کنترل، مغناطیسی، آندر ولتاژ، مدل 3RT1056-6AF36، سازنده SIEMENS، آلمان، ولتاژ نامی کنتاکت 400 V

شناسه کالا

2800001878862

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید