تایر، بایاس، OTR، تیوبلس، HILO، سازنده XINGYUAN TIRES GROUP، چین، چین، شاخص سرعت ندارد، 100، 100 mm، طرح آج G1، محور همه محورها، تعداد لایه / ستاره معادل 16 لایه، سایز رینگ 25 in، عرض 17.5 in، فاق 00، شماره فنی 123220

شناسه کالا

2800001175589

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید