ترمیستور، PTC، نصب DIP، سازنده XIAMEN SAMPOO HI-TECH، چین، مقاومت الکتریکی 900 ohm، نماد استاندارد SPMZ11-06E601-901

شناسه کالا

2800001166143

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید