فیلتر هوا، خودرو سواری، کیا اپتیما (2019 الی 2015)، سرکان، سازنده فیلتر سرکان، ایران، جنس فیلتر الیاف بی بافت، شکل تخت، نحوه نصب کارتریجی، شماره فنی SF 1642، کشور صاحب برند ایران، استاندارد مرجع فاقد استاندارد

شناسه کالا

2904691002412

نوع

شناسه اختصاصی تولید داخل(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید