لنت ترمز دیسکی، سوار شده، فلزی، چرخ جلو، خودرو سواری، MANDO، سازنده MANDO، کره جنوبی، کشور صاحب برند کره جنوبی، شماره فنی MPH33-MPH33NS، ضخامت بالشتک 5.5 mm، طول بالشتک 131.3 mm، عرض بالشتک 59.9 mm، ضخامت 11.5 mm، طول 99.4 mm، عرض 54.1 mm، سیستم هشدا

شناسه کالا

2800002167880

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید