خازن ثابت، سرامیکی، 4700 nF، نصب SMD، سازنده MURATA MANUFACTURING، چین، ولتاژ نامی 50 V، نماد استاندارد IEC 60384-2

شناسه کالا

2800000895945

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید