پلیور بافت بچه گانه، پسرانه، آستین بلند، LC WAIKIKI، سازنده LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZMETLERI، ترکیه، جنس ترکیبی

شناسه کالا

2009198135884

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید