تسمه همزمان، دوطرفه، SAURER، مدل DS8M، سازنده SAURER، آلمان، جنس نئوپرن، گام 8 mm، طول داخلی 2496 mm، عرض 30 mm، نوع پروفیل STD

شناسه کالا

2800001165665

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید