تایر، رادیال، OTR، تیوبلس، TRIANGLE، سازنده TRIANGLE GROUP، چین، چین، شاخص سرعت A، 209، 90 mm، طرح آج TL538S، محور همه محورها، تعداد لایه / ستاره معادل 2 ستاره، سایز رینگ 25 in، عرض 26.5 in، فاق 100 %، شماره فنی CG2TA38J26B25L50

شناسه کالا

2800001115318

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید