پیلوبلاک شعاعی، 2 بولت، برند NKB، سازنده FS BEARING، چین، ارتفاع هوزینگ 33 mm، عرض هوزینگ 60 mm، طول پایه هوزینگ 113 mm، قطر داخلی 15 mm، نماد استاندارد UCFL202

شناسه کالا

2800001982361

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید