خازن ثابت، سرامیکی، 10 nF، نصب از طریق سوراخ، سازنده KEMET، چین، ولتاژ نامی 200 V، نماد استاندارد 1000UF/200v

شناسه کالا

2800001126215

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید