خازن ثابت، MKP، 330 nF، نصب DIP، سازنده WIMA، چین، ولتاژ نامی 1000 V، نماد استاندارد IEC60068-2-6

شناسه کالا

2800001122491

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید