پلیور بافت مردانه، آستین بلند، D'S DAMAT، سازنده OR-PA PAZARLAMA VE TEKSTIL SAN A.S.، ترکیه، جنس ترکیبی

شناسه کالا

2008315537952

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید