بلبرینگ شعاعی، برند M&S، سازنده QINGDAO BEARING INTERNATIONAL، چین، قطر داخلی 70 mm، قطر خارجی 125 mm، عرض 31 mm، جنس قفسه آهنی، نماد استاندارد 22214CCW33C3، لقی بیشتر از نرمال (C3)

شناسه کالا

2800000653965

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید