فیلتر، کامیون، گازوییل، مرسدس بنز آتگو، سرکان، سازنده فیلتر سرکان، ایران، جنس فیلتر کاغذی، جنس بدنه فاقد جنس بدنه، نحوه نصب فشاری، شماره فنی SF 8838، کشور صاحب برند ایران

شناسه کالا

2904691001118

نوع

شناسه اختصاصی تولید داخل(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید