تایر، رادیال، PC، THUNDERER، سازنده SVIZZ-ONE، تایلند، شاخص سرعت Y، طرح آج RA801E، محور همه محورها، تعداد لایه / ستاره معادل 4 لایه، سایز رینگ 18 in، عرض 235 mm، فاق 50 %، شماره فنی 1KA JKH52B

شناسه کالا

2800000319472

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید