فیلتر، کشنده، آبگیر گازوییل، دانگ فنگ T375، سرکان، سازنده فیلتر سرکان، ایران، جنس فیلتر کاغذی، جنس بدنه فلزی، نحوه نصب پیچی، شماره فنی SF 8873، کشور صاحب برند ایران

شناسه کالا

2904691001019

نوع

شناسه اختصاصی تولید داخل(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید