همزن، کاسه دار، 3 پره، کاخلر، مدل KH-136-B، سازنده طلوع تجارت کهن، ایران، 8 سرعته، توان مصرفی 400 W

شناسه کالا

2902994400621

نوع

شناسه اختصاصی تولید داخل(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید