فیلتر هوا، خودرو سواری، شاهین، مژده وصل شیراز، سازنده مژده وصل شیراز، ایران، جنس فیلتر کاغذی، شکل مربعی، نحوه نصب کارتریجی، شماره فنی TN28914829، کشور صاحب برند ایران، استاندارد مرجع ISIRI 34

شناسه کالا

2904286900062

نوع

شناسه اختصاصی تولید داخل(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید