خازن ثابت، الکترولیتی آلومینیومی، 45 µF، نصب سطحی، سازنده DONGGUAN CHENGXING ELECTRONIC، چین، ولتاژ نامی 450 V، نماد استاندارد CBB65

شناسه کالا

2800001015052

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید