فیلتر هوا، کامیون، کامیون الوند، امان فیلتر، سازنده امان پالایش ایرانیان، ایران، جنس فیلتر کاغذی، شکل استوانه ای، نحوه نصب کارتریجی، شماره فنی 311150029، کشور صاحب برند ایران، استاندارد مرجع ISIRI 34

شناسه کالا

2904402401022

نوع

شناسه اختصاصی تولید داخل(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید