تایر، رادیال، PC، تیوبلس، FIRESTONE، سازنده BRIDGESTONE CORPORATION، تایلند، تایلند، شاخص سرعت W، 101، 11 mm، طرح آج DESTINATION LE 02، محور همه محورها، تعداد لایه / ستاره معادل 4 لایه، سایز رینگ 16 in، عرض 275 mm، فاق 70 %، شماره فنی PC02041

شناسه کالا

2800001724954

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید