پیراهن بچه گانه، دخترانه، آستین بلند، KOTON، سازنده KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL TICARET VE SANAYI، ترکیه، جنس طبیعی

شناسه کالا

2009449349868

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید