ترانسفورماتور، توزیع، 400 kVA، کاهنده، 3 فاز، برند کوشکن، مدل 400KVA، سازنده ترانسفورماتور سازی کوشکن، ایران، ولتاژ اولیه 20 kV، ولتاژ ثانویه 400 V، جریان اولیه 11.55A، جریان ثانویه 577.35A

شناسه کالا

2904384200392

نوع

شناسه اختصاصی تولید داخل(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید