تایر، رادیال، PC، تیوبلس، RUNWAY، سازنده GITI TIRE، چین، چین، شاخص سرعت H، 530، 5 mm، طرح آج ENDURO-75، محور همه محورها، تعداد لایه / ستاره معادل نامشخص، سایز رینگ 15 in، عرض 215 mm، فاق 75 %، شماره فنی 100s WR

شناسه کالا

2800001724459

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید