کاور، قاب محافظ موبایل، نامشخص، سبز، سیلیکون، SAMSUNG، مدل Z FLIP3 SILICONE COVER WITH RING EF-PF711، سازنده SAMSUNG، چین

شناسه کالا

2800001724015

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید