ترانسفورماتور، توزیع، فشار قوی، 5000 kVA، کاهنده، برند OCREV، سازنده OCREV، ایتالیا، نوع سیم پیچ اولیه مثلث، نوع سیم پیچ ثانویه مثلث، ساختار هسته ای، نماد استاندارد IEC60076

شناسه کالا

2800002346797

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید