رله، حفاظتی، الکترو مغناطیسی، مرحله ای، مدل REB670*2.2-B31X02-C13-B1X0-EE-CB-B-A1A1-CD1AD1D1XXXXXXX-KXXXXHXXNXXXXX، سازنده HITACHI ABB، سوئد، ولتاژ نامی کنتاکت 110 V

شناسه کالا

2800002230539

نوع

شناسه اختصاصی وارداتی(کالا)

تاریخ

1403-01-01

تاریخ اجرا

1403-01-01

تخصصی یا عمومی

عمومی

مشمولیت مالیاتی

مشمول

مالیات بر ارزش افزوده

10

مالیات بر ارزش افزوده خرید مشتری

10

برای مشاهده اطلاعات کامل این کالا از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید