22041000 | ـ شراب كف‌دار

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ شراب كف‌دار | عدد 22041000| ـ شراب كف‌دار 22041000| تعرفه 22041000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    22041000
  • ارز نیمایی :

    22041000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ شراب كف‌دار, عدد 22041000,ـ شراب كف‌دار 22041000,تعرفه 22041000تعرفه ـ شراب كف‌دار, عدد 22041000,ـ شراب كف‌دار 22041000,تعرفه 22041000تعرفه ـ شراب كف‌دار, عدد 22041000,ـ شراب كف‌دار 22041000,تعرفه 22041000تعرفه ـ شراب كف‌دار, عدد 22041000,ـ شراب كف‌دار 22041000,تعرفه 22041000تعرفه ـ شراب كف‌دار, عدد 22041000,ـ شراب كف‌دار 22041000,تعرفه 22041000تعرفه ـ شراب كف‌دار, عدد 22041000,ـ شراب كف‌دار 22041000,تعرفه 22041000تعرفه ـ شراب كف‌دار, عدد 22041000,ـ شراب كف‌دار 22041000,تعرفه 22041000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد