22040030 | ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must)

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must) | عدد 22040030| ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must) 22040030| تعرفه 22040030

گروه کالایی : 0
  • وضعیت واردات :

    22040030
  • ارز نیمایی :

    22040030
یادداشت های فصل

تعرفه ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must), عدد 22040030,ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must) 22040030,تعرفه 22040030تعرفه ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must), عدد 22040030,ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must) 22040030,تعرفه 22040030تعرفه ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must), عدد 22040030,ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must) 22040030,تعرفه 22040030تعرفه ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must), عدد 22040030,ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must) 22040030,تعرفه 22040030تعرفه ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must), عدد 22040030,ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must) 22040030,تعرفه 22040030تعرفه ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must), عدد 22040030,ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must) 22040030,تعرفه 22040030تعرفه ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must), عدد 22040030,ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must) 22040030,تعرفه 22040030

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد