22030000 | آبجو تهیه شده از مالت

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه آبجو تهیه شده از مالت | عدد 22030000| آبجو تهیه شده از مالت 22030000| تعرفه 22030000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    22030000
  • ارز نیمایی :

    22030000
یادداشت های فصل

تعرفه آبجو تهیه شده از مالت, عدد 22030000,آبجو تهیه شده از مالت 22030000,تعرفه 22030000تعرفه آبجو تهیه شده از مالت, عدد 22030000,آبجو تهیه شده از مالت 22030000,تعرفه 22030000تعرفه آبجو تهیه شده از مالت, عدد 22030000,آبجو تهیه شده از مالت 22030000,تعرفه 22030000تعرفه آبجو تهیه شده از مالت, عدد 22030000,آبجو تهیه شده از مالت 22030000,تعرفه 22030000تعرفه آبجو تهیه شده از مالت, عدد 22030000,آبجو تهیه شده از مالت 22030000,تعرفه 22030000تعرفه آبجو تهیه شده از مالت, عدد 22030000,آبجو تهیه شده از مالت 22030000,تعرفه 22030000تعرفه آبجو تهیه شده از مالت, عدد 22030000,آبجو تهیه شده از مالت 22030000,تعرفه 22030000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد