21050000 | بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو.

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های خوراکی گوناگون

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو. | عدد 21050000| بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو. 21050000| تعرفه 21050000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    21050000
  • ارز نیمایی :

    21050000
یادداشت های فصل

تعرفه بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو., عدد 21050000,بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو. 21050000,تعرفه 21050000تعرفه بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو., عدد 21050000,بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو. 21050000,تعرفه 21050000تعرفه بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو., عدد 21050000,بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو. 21050000,تعرفه 21050000تعرفه بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو., عدد 21050000,بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو. 21050000,تعرفه 21050000تعرفه بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو., عدد 21050000,بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو. 21050000,تعرفه 21050000تعرفه بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو., عدد 21050000,بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو. 21050000,تعرفه 21050000تعرفه بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو., عدد 21050000,بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای كاكائو. 21050000,تعرفه 21050000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

21050000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

21050000

کشور سازنده:

TL(تیمور)

برند:

fgh

مشخصات فنی:

fghj

واحد کالا:

21050000

نوع خرید:

0001

شرح:

ghvbjjnm

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

21050000

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

21050000

کشور سازنده:

TK(توکلایو)

برند:

test

مشخصات فنی:

tes2

واحد کالا:

21050000

نوع خرید:

0002

شرح:

بستنی و سایر شربت های یخ زده (Edible ice). حتی دارای کاکایو.

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

21050000

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

21050000

کشور سازنده:

TK(توکلایو)

برند:

test

مشخصات فنی:

tes2

واحد کالا:

21050000

نوع خرید:

0003

شرح:

بستنی و سایر شربت های یخ زده (Edible ice). حتی دارای کاکایو.

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد