21042000 | ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های خوراکی گوناگون

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه | عدد 21042000| ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه 21042000| تعرفه 21042000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    21042000
  • ارز نیمایی :

    21042000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه, عدد 21042000,ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه 21042000,تعرفه 21042000تعرفه ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه, عدد 21042000,ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه 21042000,تعرفه 21042000تعرفه ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه, عدد 21042000,ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه 21042000,تعرفه 21042000تعرفه ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه, عدد 21042000,ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه 21042000,تعرفه 21042000تعرفه ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه, عدد 21042000,ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه 21042000,تعرفه 21042000تعرفه ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه, عدد 21042000,ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه 21042000,تعرفه 21042000تعرفه ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه, عدد 21042000,ـ فرآورده‌های غذایی ‌مركب (Composite)،‌ هموژنیزه 21042000,تعرفه 21042000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد