21041000 | ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های خوراکی گوناگون

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها | عدد 21041000| ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها 21041000| تعرفه 21041000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    21041000
  • ارز نیمایی :

    21041000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها, عدد 21041000,ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها 21041000,تعرفه 21041000تعرفه ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها, عدد 21041000,ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها 21041000,تعرفه 21041000تعرفه ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها, عدد 21041000,ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها 21041000,تعرفه 21041000تعرفه ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها, عدد 21041000,ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها 21041000,تعرفه 21041000تعرفه ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها, عدد 21041000,ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها 21041000,تعرفه 21041000تعرفه ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها, عدد 21041000,ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها 21041000,تعرفه 21041000تعرفه ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها, عدد 21041000,ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها 21041000,تعرفه 21041000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد