21039090 | سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های خوراکی گوناگون

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده | عدد 21039090| سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده 21039090| تعرفه 21039090

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    21039090
  • ارز نیمایی :

    21039090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده, عدد 21039090,سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده 21039090,تعرفه 21039090تعرفه سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده, عدد 21039090,سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده 21039090,تعرفه 21039090تعرفه سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده, عدد 21039090,سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده 21039090,تعرفه 21039090تعرفه سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده, عدد 21039090,سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده 21039090,تعرفه 21039090تعرفه سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده, عدد 21039090,سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده 21039090,تعرفه 21039090تعرفه سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده, عدد 21039090,سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده 21039090,تعرفه 21039090تعرفه سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده, عدد 21039090,سایر - فرآورده ها برای سس و سس های آماده شده، چاشنی و ادویه مخلوط شده 21039090,تعرفه 21039090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد