21023000 | ‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders).

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های خوراکی گوناگون

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders). | عدد 21023000| ‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders). 21023000| تعرفه 21023000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    21023000
  • ارز نیمایی :

    21023000
یادداشت های فصل

تعرفه ‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders)., عدد 21023000,‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders). 21023000,تعرفه 21023000تعرفه ‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders)., عدد 21023000,‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders). 21023000,تعرفه 21023000تعرفه ‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders)., عدد 21023000,‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders). 21023000,تعرفه 21023000تعرفه ‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders)., عدد 21023000,‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders). 21023000,تعرفه 21023000تعرفه ‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders)., عدد 21023000,‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders). 21023000,تعرفه 21023000تعرفه ‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders)., عدد 21023000,‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders). 21023000,تعرفه 21023000تعرفه ‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders)., عدد 21023000,‌ـ بیكینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders). 21023000,تعرفه 21023000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد