21022000 | ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های خوراکی گوناگون

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده | عدد 21022000| ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده 21022000| تعرفه 21022000

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    21022000
  • ارز نیمایی :

    21022000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده, عدد 21022000,ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده 21022000,تعرفه 21022000تعرفه ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده, عدد 21022000,ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده 21022000,تعرفه 21022000تعرفه ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده, عدد 21022000,ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده 21022000,تعرفه 21022000تعرفه ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده, عدد 21022000,ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده 21022000,تعرفه 21022000تعرفه ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده, عدد 21022000,ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده 21022000,تعرفه 21022000تعرفه ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده, عدد 21022000,ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده 21022000,تعرفه 21022000تعرفه ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده, عدد 21022000,ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تك سلولی مرده 21022000,تعرفه 21022000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

21022000

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

21022000

کشور سازنده:

CH(سویس)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

probiotic preblend pp017

واحد کالا:

21022000

نوع خرید:

0002

شرح:

پروبیوتیک نو

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

21022000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

21022000

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

-

مشخصات فنی:

ANGEL YEAST EXTRACT FD00

واحد کالا:

21022000

نوع خرید:

0001

شرح:

عصاره مخمر

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

21022000

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

21022000

کشور سازنده:

CH(سویس)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

PROBIOTIC PREBLEND PPO24

واحد کالا:

21022000

نوع خرید:

0003

شرح:

پروبایوتیک نو

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد