21011110 | ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری)

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های خوراکی گوناگون

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری) | عدد 21011110| ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری) 21011110| تعرفه 21011110

گروه کالایی : 26
  • وضعیت واردات :

    21011110
  • ارز نیمایی :

    21011110
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری), عدد 21011110,ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری) 21011110,تعرفه 21011110تعرفه ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری), عدد 21011110,ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری) 21011110,تعرفه 21011110تعرفه ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری), عدد 21011110,ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری) 21011110,تعرفه 21011110تعرفه ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری), عدد 21011110,ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری) 21011110,تعرفه 21011110تعرفه ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری), عدد 21011110,ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری) 21011110,تعرفه 21011110تعرفه ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری), عدد 21011110,ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری) 21011110,تعرفه 21011110تعرفه ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری), عدد 21011110,ـ ـ‌ ـ قهوه قابل حل (قهوه فوری) 21011110,تعرفه 21011110

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد