20098920 | آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج | عدد 20098920| آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج 20098920| تعرفه 20098920

گروه کالایی : 24
  • وضعیت واردات :

    20098920
  • ارز نیمایی :

    20098920
یادداشت های فصل

تعرفه آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج, عدد 20098920,آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج 20098920,تعرفه 20098920تعرفه آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج, عدد 20098920,آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج 20098920,تعرفه 20098920تعرفه آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج, عدد 20098920,آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج 20098920,تعرفه 20098920تعرفه آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج, عدد 20098920,آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج 20098920,تعرفه 20098920تعرفه آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج, عدد 20098920,آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج 20098920,تعرفه 20098920تعرفه آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج, عدد 20098920,آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج 20098920,تعرفه 20098920تعرفه آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج, عدد 20098920,آب میوه تلغیظ شده (کنسانتره) هویج 20098920,تعرفه 20098920

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد