20097100 | ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند | عدد 20097100| ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند 20097100| تعرفه 20097100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    20097100
  • ارز نیمایی :

    20097100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند, عدد 20097100,ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند 20097100,تعرفه 20097100تعرفه ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند, عدد 20097100,ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند 20097100,تعرفه 20097100تعرفه ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند, عدد 20097100,ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند 20097100,تعرفه 20097100تعرفه ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند, عدد 20097100,ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند 20097100,تعرفه 20097100تعرفه ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند, عدد 20097100,ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند 20097100,تعرفه 20097100تعرفه ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند, عدد 20097100,ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند 20097100,تعرفه 20097100تعرفه ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند, عدد 20097100,ـ ـ با یك مقیاس بریكس كه از 20 تجاوز نكند 20097100,تعرفه 20097100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد