20089790 | سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده | عدد 20089790| سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده 20089790| تعرفه 20089790

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    20089790
  • ارز نیمایی :

    20089790
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده, عدد 20089790,سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده 20089790,تعرفه 20089790تعرفه سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده, عدد 20089790,سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده 20089790,تعرفه 20089790تعرفه سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده, عدد 20089790,سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده 20089790,تعرفه 20089790تعرفه سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده, عدد 20089790,سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده 20089790,تعرفه 20089790تعرفه سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده, عدد 20089790,سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده 20089790,تعرفه 20089790تعرفه سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده, عدد 20089790,سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده 20089790,تعرفه 20089790تعرفه سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده, عدد 20089790,سایر - مغزنخل و کران بری ها و لینگون بری ها و مخلوط آنها محفوظ شده 20089790,تعرفه 20089790

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد