20087090 | سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده | عدد 20087090| سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده 20087090| تعرفه 20087090

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    20087090
  • ارز نیمایی :

    20087090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده, عدد 20087090,سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده 20087090,تعرفه 20087090تعرفه سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده, عدد 20087090,سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده 20087090,تعرفه 20087090تعرفه سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده, عدد 20087090,سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده 20087090,تعرفه 20087090تعرفه سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده, عدد 20087090,سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده 20087090,تعرفه 20087090تعرفه سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده, عدد 20087090,سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده 20087090,تعرفه 20087090تعرفه سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده, عدد 20087090,سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده 20087090,تعرفه 20087090تعرفه سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده, عدد 20087090,سایر - هلو، شفتالو و شلیل محفوظ شده 20087090,تعرفه 20087090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد