20082090 | سایر - آناناس محفوظ شده

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

سایر - آناناس محفوظ - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجا

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    20082090
  • ارز نیمایی :

    20082090
یادداشت های فصل

سایر - آناناس محفوظ شده - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ شده - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ شده - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ شده - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ شده - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ شده - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ شده - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ شده - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ شده - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ شده - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ شده - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ شده - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ شده - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ شده - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجاسایر - آناناس محفوظ شده - 20082090 - فرآورده‌ها از سبزیجا

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

20082090

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

Doni

مشخصات فنی:

کمپوت آناناس (هرقوطی 3060 گرمی)

واحد کالا:

20082090

نوع خرید:

20082090

شرح:

کمپوت آناناس

درصد حقوق:

20

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

20082090

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

Peak

مشخصات فنی:

کمپوت آناناس (هرقوطی 227 گرمی)

واحد کالا:

20082090

نوع خرید:

20082090

شرح:

کمپوت آناناس

درصد حقوق:

20

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

20082090

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

Peak

مشخصات فنی:

کمپوت آناناس (هرقوطی 454 گرمی)

واحد کالا:

20082090

نوع خرید:

20082090

شرح:

کمپوت آناناس

درصد حقوق:

20

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

20082090

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

Peak

مشخصات فنی:

کمپوت آناناس (هرقوطی 565 گرمی)

واحد کالا:

20082090

نوع خرید:

20082090

شرح:

کمپوت آناناس

درصد حقوق:

20

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

20082090

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

Peak

مشخصات فنی:

کمپوت آناناس (هرقوطی 850 گرمی)

واحد کالا:

20082090

نوع خرید:

20082090

شرح:

کمپوت آناناس

درصد حقوق:

20

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

20082090

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

Peak

مشخصات فنی:

کمپوت آناناس (هرقوطی 3060 گرمی)

واحد کالا:

20082090

نوع خرید:

20082090

شرح:

کمپوت آناناس

درصد حقوق:

20

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

20082090

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

Doni

مشخصات فنی:

کمپوت آناناس (هرقوطی 227 گرمی)

واحد کالا:

20082090

نوع خرید:

20082090

شرح:

کمپوت آناناس

درصد حقوق:

20

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان