20081990 | سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده | عدد 20081990| سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده 20081990| تعرفه 20081990

گروه کالایی : 0
  • وضعیت واردات :

    20081990
  • ارز نیمایی :

    20081990
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده, عدد 20081990,سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده 20081990,تعرفه 20081990تعرفه سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده, عدد 20081990,سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده 20081990,تعرفه 20081990تعرفه سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده, عدد 20081990,سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده 20081990,تعرفه 20081990تعرفه سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده, عدد 20081990,سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده 20081990,تعرفه 20081990تعرفه سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده, عدد 20081990,سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده 20081990,تعرفه 20081990تعرفه سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده, عدد 20081990,سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده 20081990,تعرفه 20081990تعرفه سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده, عدد 20081990,سایر - مخلوط میوه های سخت پوست و مخلوط آنها محفوظ شده 20081990,تعرفه 20081990

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد