20081910 | کنجد

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه کنجد | عدد 20081910| کنجد 20081910| تعرفه 20081910

گروه کالایی : 0
  • وضعیت واردات :

    20081910
  • ارز نیمایی :

    20081910
یادداشت های فصل

تعرفه کنجد, عدد 20081910,کنجد 20081910,تعرفه 20081910تعرفه کنجد, عدد 20081910,کنجد 20081910,تعرفه 20081910تعرفه کنجد, عدد 20081910,کنجد 20081910,تعرفه 20081910تعرفه کنجد, عدد 20081910,کنجد 20081910,تعرفه 20081910تعرفه کنجد, عدد 20081910,کنجد 20081910,تعرفه 20081910تعرفه کنجد, عدد 20081910,کنجد 20081910,تعرفه 20081910تعرفه کنجد, عدد 20081910,کنجد 20081910,تعرفه 20081910

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد