20055100 | ـ ـ لوبیا به صورت دانه

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ لوبیا به صورت دانه | عدد 20055100| ـ ـ لوبیا به صورت دانه 20055100| تعرفه 20055100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    20055100
  • ارز نیمایی :

    20055100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ لوبیا به صورت دانه, عدد 20055100,ـ ـ لوبیا به صورت دانه 20055100,تعرفه 20055100تعرفه ـ ـ لوبیا به صورت دانه, عدد 20055100,ـ ـ لوبیا به صورت دانه 20055100,تعرفه 20055100تعرفه ـ ـ لوبیا به صورت دانه, عدد 20055100,ـ ـ لوبیا به صورت دانه 20055100,تعرفه 20055100تعرفه ـ ـ لوبیا به صورت دانه, عدد 20055100,ـ ـ لوبیا به صورت دانه 20055100,تعرفه 20055100تعرفه ـ ـ لوبیا به صورت دانه, عدد 20055100,ـ ـ لوبیا به صورت دانه 20055100,تعرفه 20055100تعرفه ـ ـ لوبیا به صورت دانه, عدد 20055100,ـ ـ لوبیا به صورت دانه 20055100,تعرفه 20055100تعرفه ـ ـ لوبیا به صورت دانه, عدد 20055100,ـ ـ لوبیا به صورت دانه 20055100,تعرفه 20055100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد